8 października 2016 Udostępnij

Co należy wiedzieć o leczeniu kanałowym?

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie endodontyczne znane też jako leczenie kanałowe opiera się na oczyszczaniu kanałów korzeni zębowych, a także korzeni zęba po to, aby możliwe stało się usunięcie chorej miazgi. Już po dokładnym oczyszczeniu, a następnie opracowaniu, kanały zębowe są dezynfekowane, a wolne przestrzenie, które pojawiają się w nich, wypełnia się z wykorzystaniem materiału biozgodnego. Dzięki temu można skutecznie radzić sobie z nieodwracalnym zapaleniem miazgi, które wcześniej wiązało się z koniecznością usunięcia zęba. (http://www.pro-orto-dent.pl/leczenie-kanalowe.html)

Ma to duże znaczenie, o leczeniu kanałowym myśli się bowiem przede wszystkim wówczas, gdy inne metody leczenia zawodzą albo już z pewnym wyprzedzeniem można określić, że okażą się one metodami nieefektywnymi. Sam ból zęba jest sygnałem alarmowym, problem polega jednak na tym, że o ile o konieczności leczenia kanałowego często mówi gwałtowny i bardzo intensywny ból, w niektórych przypadkach wcale nie musi się on pojawiać.

Tu kluczowe znaczenie ma przede wszystkim stopień zaawansowania choroby, sama miazga zęba jest bowiem tkanką żywą, a tym samym nie powinno dziwić, że jest ona nie tylko bogato unaczyniona, ale i unerwiona. Jeśli zatem zapalenie ma zaawansowaną postać, a jednocześnie mamy z nim do czynienia od pewnego czasu, żywa jeszcze miazga nie musi dawać żadnych objawów chorobowych.

Lekarstwo na ból zęba

Czy leczenie kanałowe boli?

Trudno polemizować z osobami, które zwracają uwagę na to, że leczenie kanałowe zdecydowanie nie należy do najbardziej przyjemnych, okazuje się jednak, że wcale nie musimy mieć do czynienia z doświadczeniem bolesnym. Dzieje się tak dlatego, że poza nielicznymi przypadkami, jest ono przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym. Niekiedy możliwe jest też zastosowanie narkozy, choć korzysta się z niej jedynie w rzadkich, uzasadnionych medycznie przypadkach.

Pacjenci za nim nie przepadają, leczenie kanałowe jest jednak jedyną alternatywą dla usunięcia zainfekowanego zęba. Co więcej, jeśli leczenie nie zostanie podjęte na czas, zakażenie może się rozwijać przenosząc się na kolejne narządy. Okazuje się przy tym, że czasem po prostu nie da się go przeprowadzić.

Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy uformowanie kanałów uniemożliwia dokładne oczyszczenie ich z chorej tkanki. Problemem mogą być tez zmiany, z którymi mamy do czynienia w tkankach okołowierzchołkowych korzenia.

Bartosz Niedźwiedź

Redakcja nakoniecswiata.com.pl